جدید لباس مجلسی مدل ماهی نمایش بزرگتر

لباس مجلسی مدل ماهی

محصول جدید

  • جنس پارچه:گیپور
  • نوع آستین:  حلقه ای شنل دار

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مُد اصطلاح کلی در حیطه هنر طراحی پوشاک است که تحت تاثیر اوضاع فرهنگی و اجتماعی جامعه در یک دوره زمانی مشخص انجام می‌پذیرد. برای تعریف مد (انگلیسی: Fashion) دو تعریف دیگر نیز ارائه شده است: "شیوه رفتاری که به طور موقت توسط بخش مشخصی از اعضاء یک گروه اجتماعی اتخاذ می شود، به این دلیل که آن رفتار انتخابی را از نظر اجتماعی برای آن زمان و موقعیت مناسب تشخیص می دهند. مد نوع لباسی است که اخیراً پذیرفته شده است. مد در یک زبان و قابل فهم درک خواص ظاهری لباس و شناخت موقعیت اجتماع نسبت به پوشش افراد است.

از مهمترین مباحث طراحی لباس کاربردی تناسب طرح بافرم اندام می باشد که منظور از آن تاثیر چشمگیر لباس در متناسب به نظر
رسیدن فرم اندام است به این منظور ابتدا لازم است فرمهای مختلف اندام را شناسایی و طبقه بندی کرده سپس با استفاده از تدابیر خطی
تلاش لازم در جهت رفع عیوب اندام و زیباتر به نظر رساندن آن انجام شود اندام ایده ال د رتعریف هنری واناتمیک اندامی است که در آن
عرض شانه با عرض باسن برابر بوده با خط کمر باریکتر و تعریف شده که به آن اندام ساعت شنی می گویند تفاوت اندامهای دیگر با فرم
ساعت شنی را اصطلاحا عیوب اندام می نامند که در طراحی لباس بیشترین تلاش معطوف به برطرف کردن آن یا در حد امکان از نظر
دور نگه داشتن آن است و نزدیک کردن اندام به فرم ساعت شنی

با جمع اوری نمونه پارچه با محوریت فیگور پودی در حوزه پارچه های بافته شده در سیستم تشکل دهنه ژاکارد کار را شروع کرده با
بررسی نمونه ها به تقسیم بندی انواع مدل فیگور در پارچه ها پرداختیم. متناسب با قابلیتهای فیگور پودی مانند قابلیت تغییر رنگ توسط
سلکتور در طول بافت که خود باعث ایجاد تنوع در طرح می شود و همچنین با استفاده مناسب از سیستمهای بافندگی و تلفیق بافتهای چند
سیستم تاری و پودی به پارچه ای با امکانات خاص از نظر تنوع طرح دست پیدا کرده برهمین مبنا شروع به انجام طراحی کرده که با
استفاده از شیوه های ترکیب بندی در طرح و استفاده از ابازر کامپیوتر توانستیم با استفاده مناسب از انواع بافت به پارچه ایده ال با قابلیت
اعمال فیگور در آن دست پیدا کنیم. همچنین توانستیم با استفاده از برنامه فتوشاپ و انجام تمامی مراحل طراحی گرافیکی جایگزین مناسبی
برای برنامه های طراحی بافت انتخاب کنیم.

در دنیای متغیر امروزی با توجه به گسترش رقابت و بخصوص کمبود منابع اهمیت بهره وری و تحلیل عوامل موثر بر آن برکسی پوشیده
نیست دراین میان صنایع نساجی کشور که حدود 2.8% از ارزش افزوده بنگاههای بزرگ صنعتی و بالغ بر 8.5% اشتغال
کارگاههای بزرگ صنعتی را به خود اختصاص داده کمتر مورد توجه قرارگرفته است هدف اصلی این مقاله اندازه گیری و تحلیل بهره
وری جزئی و کل عوامل صنایع تولید منسوجات ایران در دوره 73 تا 86 می باشد به منظور بررسی روند بهره وری این صنعت پس از
استخراج و محاسبه عوامل تولید نیروی کار ، سرمایه ، مواد اولیه و برق مصرفی شاخص های بهره وری جزئی را به صورت نسبت
ارزش افزوده به هریک از این عوامل تولید اندازه گیری و تحلیل نموده و سپس شاخص بهره وری کل عوامل تولید از طریق شاخص دیویژیا
و تقریب تابع ترنکویست محاسبه می گردد. نتایج نشان میدهد که بهره وری نیروی کار بواسطه کاهش نیروی انسانی بخصوص در
کارخانجات بزرگ به طور متوسط سالانه 4.4% رشد داشته درحالیکه بهره وری سرمایه در دوره مورد بررسی کاهش جزئی داشته
است از طرفدیگر بهره وری برق مصرفی و بهره وری مواد اولیه بطور متوسط سالانه 1.7% و 1.9% کاهش یافته اند.

یکی از دیداری ترین و در عین حال زنده ترین نمونه های حیات فرهنگی یک جامعه پوشاک و نوع لباس مردم آن جامعه است پوشاک بخشی
از تاریخ تمدن و فرهنگ انسان است ایرانیان با دستاوردها و نواوری های خود در زمینه لباس و پوشاک نیز مانند بسیاری از دانش ها حرفه
ها هنرها و صنایع پیشتاز و پیشرو جهانیان بوده اند این مقاله با هدف بیان سرامدی ایرانیان در صنعت پارچه و پوشاک در دو بخش دیرینگی
صنعت پوشاک در ایران و بازتاب شکوه صنعت پارچه بافی در قالب واژه های ایرانی گرداوری شده است در بخش نخست ابتدا با استناد به
شواهدی از اسناد به دست امده دلایل و نشانه هایی از پیشروی ایرانیان در صنعت پوشاک ارائه شده انگاه پیشینه صنعت پوشاک در دوره
های هخامنشی اشکانی و ساسانی با ذکر امثال و نمونه هایی چندن تبیین و تشریح گردیده است.

تاریخ پوشاک بخشی از تاریخ تمدن است که در آن از تحولات، شکل و فرم لباس از زمان های دور تاکنون گفتگو می کند و این تحولات با
تحولات دیگر تاریخی، اجتماعی و معیشتی مردم ارتباط مستقیم دارد. در هرحال منشاء لباس هرچه باشد نکته آن است که استفاده از لباس
یک ضرورت است .منتهی در هر موقعیتی یکی از ضرورت ها (زیباشناسی)، یا حفاظت درمقابل طبیعت ، اهمیت بیشتری پیدا می کند و
بنابراین وضعیت پوشاک نیز در همین اساس دچار تغییراتی خواهد شد.

آشکارترین نشانه فرهنگی و شاخص ترین مظهر و سمبل ملی ـ قومی، «پوشاک» است. پوشاک یکی از نیازهای اساسی مادی انسان است
که برای تطبیق با محیط طبیعی و اجتماعی که از آغاز پیدایش بشر تاکنون بر اساس شرایط مختلف اقلیمی و اجتماعی و اقتصادی به وجود
آمده دچار تغییر و تحول شده است و کارکردهای مختلف و عناصر فرهنگی مرتبط با آن در قالب فرهنگ مادی بررسی و مطالعه می شود.

پوشاک سنتی ایران، بخش عظیمی از فرهنگ اصیل، بومی و معنوی ایران است و گنجینه پربها و باارزشی است که هر قوم و ملتی وظیفه
دارد در نگهداری و حفظ و سپردن تام آن به نسل های بعدی، اهتمام ورزد.

پوشاک سنتی و مطالعه آن در مجموعه ای از «سرپوش»، «تن پوش» و «پاپوش» و همچنین «زیورآلات» و جواهرات «محلی»
محدود می گردد. تنوع پوشاک زنان به خصوص در سرپوش ها و تن پوش ها، و نیز استفاده از زیورآلات و تزئینات و آویزه های پوشاک به
مراتب بیش از پوشاک مردان است.

با توجه به نقش بسیار مهمی که زنان عشایر در عرصه زندگی کوچ نشینی و انتقال فرهنگ داشته اند، از این رو پژوهش حاضر، به شناخت
و بررسی پوشاک زنان عشایر با توجه به تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی، فرهنگی و نیز تأثیرات اقلیم و آب وهوایی بر آن، می پردازد.

نظریه های مردم شناسی برای استفاده از روشهایی است که به آسانی و با دقت و بطور همه جانبه بتواند در شناخت زندگی اجتماعی و
فرهنگی و سیرتکاملی فرهنگ و تمدن جوامع راهنما باشد. نظریات مردم شناسی غالباً بر پایه پاسخگویی به سوالهایی در مورد وقوع رفتار
اجتماعی به شکل موجود و علل تمایزات بشری بنا شده اند.

ارتباط میان نظریاتی که از پیش ارائه شده و اطلاعات جدید با وقایع اجتماعی که در جریان است، دریافت عینی واقعیت را به عنوان اساسی
ترین و بنیادی ترین ویژگی های علم نمایان می کند.

از این رو، در بررسی پدیده های فرهنگی و انسانی استفاده از نظریاتی که شالوده علمی دارند، علاوه بر این که زمینه مطالعاتی مورد نظر
را جهت دار می کنند، به روشن شدن بسیاری از ویژگی های فرهنگی پدیده موردنظر می انجامند و بدین ترتیب با شکل گرفتن این پدیده های
فرهنگی، در چنین قالب علمی،‌برغنا و استواری هر چه بیشتر پژوهش افوده می شود.


یکی از پردغدفه ترین کار ها برای خانم ها، انتخاب لباس برای عروسی و مهمانی ها است، آنها زمان زیادی را صرف انتخاب لباس مجلسی، مدل مو و زیبایی خود میکنند .گاهی این کار ها ممکن است از نظر خودشان یا دیگران راضی کننده نباشد.انتخاب لباس مجلسی برای عروسی از اهمیت زیادی برای خانم ها برخوردار است و اگر این کار به درستی انجام نشود آن مهمانی یا عروسی به بدترین خاطره تبدیل خواهدشد.

لباس مجلسی که در عروسی ها و مهمانی های مورد استفاده قرار می گیرید با مد روز و شیک پوشی ارتباط داد.لباس مجلسی ویژگی های مهمی دارد که خانم ها باید آن را بدانند تا انتخاب این لباس را از بقیه لباس ها جدا کنند.

لباس مجلسی ممکن است در مدل های مختلف طراحی و دوخته می شوند اما طراحی لباس مجلسی برای هر فردی باید متناسب با فرم بدنش دوخته شود.به عنوان مثال طراحی لباس مجلسی فرد چاق به صورت پیراهن جذب ظاهر خوبی ندارد هر چند که از بهترین پارچه داستفاده شود.هر ساله تغییرات عمده ای در سلیقه و استایل پوشش مردم ایجاد میشود.مثلا در زمانی لباس های پوفدار و در زمانی لباس های تنگ و جذب مورد استفاده قرار میگرفت.

فرم های مختلف بدن درطراحی لباس مجلسی
سلیقه ها سریع تغییر می کنند و دانستن چگونگی تطبیق آنها در شکل های منحصر به فرد بدن همیشه آسان نیست.

ما معتقدیم  که مد به صورت فصلی و در بعضی برندها به صورت هفتگی تغییر می‌کند. تقاضا برای تغییر و همراهی با مد، رو به افزایش است. اما، شما می توانید بگویید که ما دستورالعمل ها را دنبال می کنیم، نه قوانین.

بنابراین ما این راهنما مفید را برای کمک به شما یاد گرفته ایم که چگونه لباس بدن خود مورد علاقه خود را با سبک هایی که در کمد خود دارید .اما اولین چیزهایی که در ابتدا وجود دارد ، آیا فرم بدن خود را می دانید؟

فرم های مختلف بدن در طراحی لباس مجلسی

بدن سیب شکل

لباس هایی بپوشید که توجه شما را از قسمت میانی و کمر دور کند. لباس های کمر و تاپ های امپراتوری شگفتی هایی را برای شما رقم خواهد زد تاپ هایی را انتخاب کنید که کل ناحیه شکم را پوشانده و آن ا دقیقاً زیر باسن خود بکشید.
از کاپشن های سینه دوبل و تاپ های بزرگ چسبان خودداری کنید. برای تاپ های لایه لایه ، تاپ های صاف و تونیک استفاده کنید.
اگر سنگین وزن هستید از شلوار جین و شلوار راسته خودداری کنید، پوتین با شلوار با جیب های پشتی انتخاب مناسبی برای شماست.
به جای پوشیدن کمربند در اطراف کمر ، آن را درست زیر نیم تنه خود بپوشید. این باعث ایجاد منحنی خواهد شد و کمر شما را به حداقل می رساند.

بدن گلابی شکل

شانه های خود را برجسته کنید تا شکل چهره خود را متعادل کنید. برای این کار می توانید از روسری و گردنبندهای رنگارنگ استفاده کنید.

تاپ و لباس های طرح دار و تزئین شده را انتخاب کنید. با گردنبند و کلاه شانه های خود را گسترده تر به نظر بیاورید.
از شلوار تنگ ، شلوار کاپری ، دامن کوتاه و دامن مدادی خودداری کنید. به جای آن ، شلوار متناسب ، شعله ور و دامن A را انتخاب کنید.
از رنگهای تیره و تار برای نیمه پایینی خود استفاده کنید و تاپ های روشن با رنگ روشن انتخاب کنید.

بدن مستطیل شکل

اگر منحنی های طبیعی ندارید ، می توانید از لباس و لوازم جانبی برای ایجاد آنها استفاده کنید. برای برجسته کردن آن کمربندی را در باریک ترین قسمت کمر بپوشید. لباس های کمر و امپراتوری را انتخاب کنید.
بندهایی بپوشید که در قسمت میانی باسن به پایان می رسد. خط شانه و شلوار خود را با تاپ های شفاف یا پارچه تقویت کرده و لوازم جانبی را انتخاب کنید که به قسمت بالایی شما حجم می دهد.
لباس زیر را انتخاب کنید که پشتیبانی خوبی از سینه داشته و کمر شما را دقیق تر نشان دهد.
تاپ ، لباس و دامن باعث توهم شکل یک ساعت شنی خواهد شد.

بدن ساعت شنی شکل

 منحنی های بدن خود را برجسته کنید. انتخاب لباس هایی که کمر شما را برجسته می کند ضروری است.

از پوشیدن لباس های بلند خودداری کنید. به یاد داشته باشید که نقاشی روی کمر باریک بهترین راه برای برجسته کردن باسن و نیم تنه است.
لباس زیر مناسب بپوشید. اگر نیم تنه شما بزرگ است ، حتما از نوع مناسب سینه بند استفاده کنید.
به دنبال لباس V شکل، دامن مداد و پیراهن هایی باشید که سینه های شما را برجسته می کند.

لباسی مناسب با مجلسی که در آن دعوت هستید بپوشید.

حتما لباسی مناسب با مجلسی که در آن دعوت هستید بپوشید. لباس پوشیدن آقایان کمی سخت گیرانه تر از خانم ها است زیرا خانم ها از انعطاف بیشتری برای پوشیدن لباس برخوردار هستند. در هر صورت قواعدی برای خرید لباس مجلسی وجود دارد که باید رعایت شوند. طول،‌ جنس و رنگ آن ها مهم است

طول لباس :‌ در بیشتر مواقع لباس های مجلسی معمولا طولشان بسیار بلند است و روی زمین کشیده می شود. لباس های تا زانو هم خوب هستند ولی باز هم جنبه ی غیررسمی بودن دارند.

جنس لباس : طرح و کیفیت جنس پارچه نیز خیلی مهم است. جنس های نخی اصولا خیلی غیررسمی هستند و اصلا مناسب مجالس رسمی نیستند. برای مجالس رسمی حتما از جنس های ابریشمی استفاده کنید.

رنگ: رنگ های تیره معمولا برای مجالس رسمی به کار می روند و رنگ های شلوغ و لباس های طرح دار برای مجالس غیررسمی. رنگ های میانه مثل قهوه ای و خاکستری هم از رنگ هایی هستند که برای هر دو نوع راهنمای خرید پیراهن مجلسی زنانه استفاده می شوند. رسمی ترین رنگ ممکن برای خرید لباس مجلسی همانطور که می دانید رنگ مشکی است.

رنگ پوست و لباس

رنگ پوست در انتخاب لباس مجلسی بسیار موثر است. اگر پوستی با رنگ های گرم دارید لباس هایی با تنوع رنگی های زرد، قرمز و قهوه ای به شما می آید و این در صورتی است که به افرادی با پوست های خنک تر رنگ های آبی، سبز و بنفش می آید.

روش های مختلفی وجود دارد برای اینکه بفهمید پوست شما گرم است یا میانه یا خنک، این است که ما در اینجا به دو مورد اشاره میکنیم: روش اول این است که به رگ های بازویتان نگاه کنید. اگر رنگ آنها به آبی می زد پوست شما خنک است و اگر به سبز می زد پوست شما گرم است.روش دیگر این است که چک کردن این قضیه است که به شما تیپ های مشکی و سفید بیشتر می آید یا قهوه ای و کرم.

اگر اونی بودید پوست شما سرد است و اگر دومی، گرم است. روش هایی که گفته شد علاوه بر اینکه مهم است به سلیقه ی شما هم بستگی دارد و نباید با آن رنگ های انتخابی خودتان را حذف کنید.

با لباس‌ های مجلسی چه کنیم؟

لباس‌ های مجلسی شبیه به لباس ‌های روزمره‌ی ما نیستن که مدام مورد استفاده قرار می‌ گیرند و شست و شو می‌ شوند و نگهداری و مراقبت از آن ها راه و روش ‌هایی داره که لازمه مورد توجه همه ی خانم‌ ها قرار بگیرد. به ‌ویژه گرون قیمت بودن بعضی از آن ها باعث می شود که افراد درباره‌ی لباس‌ های مجلسیشون وسواس بیشتری داشته باشند و انرژی بیشتری رو صرف مراقبت از آن ها کنند.

بررسی لباس پس از پایان مهمانی

وقتی مهمانی به پایان رسید و با لباس مجلسیتون به خونه بر‌می‌گردید، تمام لباس رو با دقت زیاد بررسی کنید تا تمام لکه‌ ها و یا حتی پارگی ‌ها احتمالی رو ببینید و بلافاصله نسبت به تمیز کردن و یا تعمیر کردن پارگی‌ ها اقدام کنید.

به این منظور می ‌توانید از پاک کننده‌ هایی که در خونه دارید استفاده کنید و یا لباستان رو برای شست‌و‌شوی حرفه‌ای، به یک خشک‌شویی امن و مطمین بسپارید.

در مورد سوراخ‌ ها و پارگی‌ های احتمالی هم نگران نباشید و از خیاط‌ ها و یا افراد با‌ تجربه در امر دوخت ‌و دوز کمک بگیرید تا اون‌ها رو براتون از بین ببرند و لباس رو به شکل اولیه برگردوند.

بعد از تمییز کردن لباس و برطرف کردن پارگی‌ ها، آن را در جعبه و یا رخت ‌آویز مناسب در داخل کمد لباس قرار دهید و مطمئن بشوید که لباس از فضای کافی برخوردار است ، یعنی در کمد لباس جای کافی برای آویزان کردن لباس‌ های مجلسی وجود داشته باشد و آن ها رو تو فضایی تنگ و به‌ صورت فشرده قرار ندهید.

لازم است بدانید که لباس ‌های مجلسی نیاز به هوادهی و شست‌ و‌ شوی منظم به کمک بخار دارند. یعنی چند وقت یک بار لباس‌های مجلسی را از کمد بیرون اورده و آن ها را برای چند دقیقه در‌معرض نور خورشید قرار بدهید و یا بعضی از آن ها را به ‌کمک بخار شست ‌و شو دهید تا حالت اولیه ‌ی خودش را حفظ کند و دچار کهنگی و فرسودگی نشود.

از کاور مناسب و مواد رطوبت گیر استفاده کنید
لباس ‌های مجلسی را با کاورهای پارچه‌ای یا پلاستیکی بپوشانید. این مساله به ویژه در مورد لباس‌ های جیر، چرم و یا سنگ‌ دوزی شده از اهمیت بیشتری برخوردار است و لازم و ضروری است. همچنین استفاده از موادی نظیر سلیکا‌ ژل ‌ها که مواد رطوبت‌ گیر هستند هم خیلی مفید و کاربردی است.

شما می توانید بسته‌ی سیلیکا ژل را در جیب لباس ‌ها قرار دهید یا آن ها را از چوب رختی‌ های لباس در کمد لباس آویزان کنید تا لباس‌هاتون از رطوبت در امان باشند.

انتخاب لباس مجلسی که لاغر و قدبلند نشان می دهد

لباس مجلسی یقه هفت را امتحان کنید و بپوشید

هر مهمانی باشد مهم نیست مراسم عروسی باشد ، مراسم نامزدی یا یک مهمانی خودمانی فرق نمی کند. خانم ها در هنگام انتخاب لباس مجلسی و لباس شب، احساس می کنند که چاق شده اند و لباس مجلسی مناسب خود را پیدا نمی کنند. مخصوصا اگر قرار باشد در مراسم عروسی یا مهمانی مهمی شرکت کنید، کار شما دشوار تر خواهد شد.

آیا دوست دارید لاغر و قد بلند تر نشان داده شوید بدون اینکه وزن کم کنید ؟ در اینجا اصولی را در انتخاب مدل لباس مجلسی یا لباس شب مناسب را به شما خواهیم گفت که با رعایت آن ها می توانید چاقی خود را تا حد زیادی پنهان کنید و لاغر به نظر برسید.

دامن بپوشید.

این یک ترفند و تکنیک زنانه قدیمی است که اگر دقت کرده باشید، همیشه افراد کوتاه قد معروف و مشهور دنیا از آن استفاده می کنند. ست بلوز و دامن زنانه باعث لاغرتر و قدبلندتر شدن شما خواهد شد، مخصوصا اگر با رنگ هایی متضاد انتخاب شود. چند نکته درباره انتخاب دامن، که باید به آن ها دقت کنید:

نوع بدن خود را بشناسید. دانستن نوع بدن به شما کمک می کند یاد بگیرید کدام دامن ها به نظر شما بهتر خواهد رسید. اگر نوع بدن خود ، مانند گلابی ، شکل سیب یا ساعت شنی را نمی دانید ، به صورت آنلاین بروید و برای یافتن اطلاعات سریع جستجو کنید.

به عنوان مثال ، اگر وزن خود را به دور وسط خود حمل می کنید ، احتمالاً به شکل سیب شکل گرفته اید.
اگر شکل ساعت شنی دارید ، باسن و شانه های شما تقریباً به یک اندازه است و کمر ریز دارید.
افرادی که فرم بدن آن ها شکل گلابی دارند دارای باسن هایی هستند که پهن تر از شانه های آن ها است.
دور کمر و باسن خود را اندازه بگیرید تا بدانید که اندازه شما مناسب است. اگر اندازه دامن خود را نمی دانید ، از متر برای اندازه گیری دور کمر و باسن خود استفاده کنید ، متر را محکم به دور بدن خود بکشید. شماره هایی که برای دور کمر و باسن شما اندازه می گیرد به شما کمک می کند ، اندازه صحیح خود را انتخاب کنید بدانید.
کمر شما کوچکترین قسمت معده شماست (درست بالای دکمه شکم) ، در حالی که باسن شما بزرگترین است.
در حین اندازه گیری از کشیدن متر خیلی محکم یا خیلی شل خودداری کنید تا از اندازه دقیق آن اطمینان حاصل کنید.
مطمئن شوید که خط کش لگن شما به قسمت باریکی از پای شما برخورد کرده است. وسیع ترین قسمت های پای شما پای میانی شماست. اگر سینه دامن شما به این قسمت برخورد کند ، دامن شما به همان اندازه تمسخر به نظر نمی رسد اگر به قسمت های باریک تر برخورد کند. هدف این است که دامن شما به زانو یا مچ پا برسد ، زیرا این مناطق باریک ترین قسمت پاهای شما هستند.
احتمال دارد پوشیدن دامن با یک سجاف درست بالای زانو ، زانو یا درست زیر زانو بسیار عالی به نظر برسد.
بهترین راه برای تصمیم گیری در مورد ظاهر دامن خاص این است که فقط آن را امتحان کنید! خود را در یک آینه تمام قد نگاه کنید و از هر زاویه ای به دامن نگاه کنید تا ببینید آیا دوست دارید چگونه به نظر می رسد در بدن شما باشد.
تصمیم بگیرید که می خواهید دامن شما برجسته شود یا مخفی شود. دامن ها در تمام طول ها ، اندازه ها و سبک های مختلف وجود دارد و انتخاب ساده تر قسمت هایی از بدن شما را که دوست دارید برجسته تر می کند. به این فکر کنید که دامن ایده آل به نظر شما چه خواهد بود تا به شما کمک کند تصمیم بگیرید کدام سبک بهتر خواهد بود.
به عنوان مثال ، اگر شما زانوهای خود را دوست ندارید ، می خواهید دامنی را انتخاب کنید که زیر زانو باشد.
اگر عاشق پاهای خود هستید ، یک دامن کوتاه انتخاب کنید.
اگر بدن شما مانند یک سیب است ، گزینه های کمرنگی را امتحان کنید. این دامن هایی هستند که توجه شما را از معده شما دور کرده و آن را به سمت کمر می کشند.
دامنی به سبک امپراتوری را انتخاب کنید که دارای یک کمر مناسب و دامن بیرون باشد.
دامن مدادی را برای نشان دادن بدنه ساعت شنی انتخاب کنید. اگر تعداد منحنی های زیادی داشته باشید ، دامن مدادی آن ها را به شکلی تملق به خود جلب می کند ، زیرا دامن های مداد بسیار باریک و مناسب هستند. دامنی را انتخاب کنید که به کمر شما توجه کند ، مانند دامن با کمربند یا کراوات کمر ، در ضمن اطمینان حاصل کنید که دامن خیلی تنگ نیست.
دامن مداد سیاه گزینه بسیار خوبی است که تقریباً با هر قسمت بالایی پیش خواهد رفت.
دامن های مدادی به دلیل اینکه محکم تر از دیگران هستند ، شناخته شده اند ، بنابراین قبل از انتخاب آن سعی کنید در دامن خود راه بروید.

لباس مجلسی اندازه خود بپوشید.

یکی از ساده ترین راه ها، انتخاب لباسی مجلسی است که کاملا اندازه شما باشد.

در هنگام انتخاب لباس مجلسی، سراغ لباس های تنگ و یا گشاد نروید. اگر لباس های خیلی گشاد یا خیلی تنگ بپوشید، شما را چاق تر نشان خواهند داد.

لباس های تنگ علاوه بر اینکه از تحرک شما جلوگیره کرده برای شما در آن مراسم عذاب آور خواهد بود، چین و چروک های زشتی را در قسمت های چاق بدن شما ایجاد می کند. لباس هایی بپوشید که اندازه شما باشند.

طرح پارچه لباس مجلسی دقت کنید

در انتخاب طرح پارچه لباس خود دقت کنید، که اگر طرح پارچه ساده و بدون طرح بود هیچ مشکلی ندارد اما اگر لباسی با پارچه طرح دار را انتخاب کردید، باید توجه کنید که طرح و الگوهای آن، بزرگ و درشت نباشد، چون باعث چاق تر دیده شدن شما خواهد شد.

باید به این موضوع توجه کرد که لباس هایی با الگوهای طراحی و نقش عمودی، علاوه بر لاغر نشان دادن شما باعث بلند قد شدن شما می شود.افراد چاق باید توجه کنند که طرح و الگوهای لباس مجلسی شان، درشت نباشند

یقه هفت را امتحان کنید و بپوشید

لباس های مجلسی و یا پیراهن هایی که یقه آنها به شکل V است و یا اصطلاحا یقه هفتی هستند، بهترین انتخاب برای خانم های کوتاه قد است.چرا که بلندتر و باریکتر به نظر خواهند رسید.

مدل لباس مجلسی های یقه هفت یا به شکل V، نگاه های دیگران را بیشتر به بالاتنه و گردن شما منعطف می کند و باعث می شود که قسمت های پایین بدن شما که معمولا چاق تر است، از نظر ها پنهان بماند.

به طور معمول این مدل لباس های مجلسی شما را قد بلند تر نیز نشان می دهند. برای کامل تر کردن این ترکیب می توانید از لباس هایی استفاده کنید که خطوط عمودی دارند بیشتر استفاده کنید.

لباس مجلسی

رنگ های تیره تر بپوشید

برای اینکه فرم بدنتان زیباتر به نظر برسد و اضافه وزنتان نشان داده نشود هیچ گاه به سراغ لباس هایی به رنگ روشن مانند سفید، زرد لیمویی، آبی روشن، صورتی و … نروید زیرا لباس هایی با این رنگ ها تمایل عجیبی به نشان دادن شکل واقعی اندام دارند و برای اینکه شکل واقعی بدن تان را پنهان کنید لباس هایی با رنگ های تیره مانند مشکی، آبی نیلی، بنفش، سبز تیره، زرشکی و… بپوشید.

رنگ تیره باعث لاغر و کشیدن شدن بدن و رنگ روشن باعث چاق تر دیده شدن می شود

کفش پاشنه بلند بپوشید


یک جفت کفش پاشنه بند، پاهای شما را کشیده تر نشان خواهد داد. لازم نیست کفش هایی که پاشنه های خیلی بلند دارند را انتخاب کنید.

حتی اگر چند سانتی متر پاشنه داشته باشد، شما را لاغرتر و قدبلندتر نشان می دهند.

مدل لباس مجلسی نامزدی ، مدل لباس مجلسی آستین دار ، مدل لباس مجلسی زنانه لمه ، لباس مجلسی لمه شنی ، لباس مجلسی لمه دخترانه ، بادی مجلسی لمه ، شومیز مجلسی لمه ، ماکسی لمه ، دامن کوتاه لمه ، لباس مجلسی یقه دلبر ، لباس لمه پوشیده ، لباس لمه دخترانه ، لباس مجلسی لمه کوتاه ، ماکسی لمه ، لباس لمه جدید شیک ، لباس مجلسی لمه شنی ، سرهمی لمه ، لباس لمه جدید ، ماکسی لمه دنباله دار ، پیراهن شیک لمه ، پیراهن شیک ارزان لمه

انواع پوشاک ، پوشاک بچگانه ،پوشاک نوزادان، پوشاک بانوان، پوشاک آقایان، پوشاک پسرانه، پوشاک دخترانه ، سیسمونی ، سرهمی نوزاد ، روسری، مانتو، کت و شلوار، پیراهن مردانه ، سوئیشرت ، کاپشن، تیشرت زنانه ، تیشرت مردانه ، لباس زیر، کیف ، کفش ، کمربند ، بدلیجات ، جوراب ، مغنعه ، چادر ، تاپ ، شلوارک ، لباس دورهمی دوستانه، لباس رسمی، لباس جشن نامزدی، لباس عروسی ، لباس مناسب مجلس ختم، مانتو عید، استایل شیک، استایل رسمی ، قیمت ، ارزان‌قیمت ، رایگان ، نصف قیمت ، قیمت ویژه ، تخفیف ، مقرون‌به‌صرفه ، تضمینی ، منحصربه‌فرد ، مد و فشن ، صنعت مد و پوشاک